Przyczyny niedoładowania

1. Złym działaniem alternatora lub prądnicy (niesprawnym regulatorem napięcia)
2. Luźnym paskiem klinowym
4. Ubytkami prądu z instalacji elektrycznej
5. Zbyt dużej ilości odbiorników prądu
6. Luźno dokręconymi złączami (klemy)
7. Zbyt małą ilością elektrolitu
8. Zasiarczeniem elektrod samej baterii