Przed sezonem zimowym należy

Z nastaniem zimy mogą występować pierwsze kłopoty z rozruchem silnika samochodu. Nie zawsze winę za te kłopoty ponosi akumulator, ale od jego sprawności w dużej mierze zależy dobry rozruch

1. Sprawdzić poziom i gęstość elektrolitu ewentualnie uzupełnić poziom i doładować wg instrukcji producenta. Należy wykonać to specjalistycznymi urządzeniami w warsztacie elektromechaniki samochodowej. Poziom możemy uzupełnić sami dolewając wody destylowanej do poziomu.
2. W samochodach z prądnicą prądu stałego, gdzie może występować ujemny bilans energetyczny, w razie potrzeby doładować akumulator poza pojazdem.
3. Przed uruchomieniem silnika należy pamiętać o wciśnięciu pedału sprzęgła, co zmniejsza opory stawiane rozrusznikowi, a tym samym zmniejsza pobór prądu z akumulatora.
4. Jeżeli samochód zimą nie będzie wykorzystywany, należy wyjąć z niego akumulator i przechowywać w stanie naładowanym.
5. Dobrze jest mieć mały prostownik i przynajmniej raz w miesiącu podładować. Jeżeli akumulator jest eksploatowany w mieście, trzeba akumulator ładować częściej.
6. Dbać o czystość powierzchni wieczka akumulatora, gdyż gromadząca się wilgoć i woda mogą być przyczyną zwarć i samowyładowania.

UWAGA ! ! ! Zbyt mała gęstość elektrolitu i niska temperatura mogą spowodować zamarznięcie elektrolitu i rozsadzenie obudowy akumulatora.
Elektrolit o gęstości 1,10g/cm3 zamarza w temp. – 9′ C.

Elektrolit o gęstości 1,15 g/cm3 zamarza w temp. – 15′ C.

Pojemność akumulatora kwasowego można w przybliżeniu oszacować – po naładowaniu „do pełna” – porównując z tabelą zmierzone napięcie lub gęstość elektrolitu. Podane wartości mogą nieznacznie różnić się w zależności od produktu:

Stan naładowania akumulatora Gęstość elektrolitu przy 20°C [g/cm³] Gęstość elektrolitu przy 0°C [g/cm³] Napięcie akumulatora w spoczynku [V]
100% 1,28 1,30 12,72
75% 1,25 1,27 12,54
50% 1,22 1,24 12,36
25% 1,19 1,21 12,18
rozładowany 1,13 1,15 11,82