Kilka praktycznych porad dotyczących eksploatacji akumulatora

1. Akumulator powinien być utrzymany w stanie suchym i czystym.
2. Części metalowe (klemy) powinny być natłuszczone.
3. Przy każdym przeglądzie powinno się zlecić serwisowi kontrolę poziomu i pomiar gęstości elektrolitu (poziom elektrolitu dobrze też czasem samemu sprawdzić w okresach między przeglądami).
4. Akumulator powinien być dobrze zamocowany w pojeździe, a zaciski biegunowe dobrze zaciśnięte i zabezpieczone warstwą wazeliny bezkwasowej.
5. Powinno unikać się całkowitego wyładowania akumulatora (nie zostawiamy włączonych odbiorników prądu po wygaszeniu silnika).
6. Jeżeli nie używamy akumulatora, dobrze jest go doładowywać co 4 tygodnie.