Jakie środki ostrożności należy zachować przy postępowaniu z akumulatorem?

Nie zbliżać się z ogniem (może wybuchnąć mieszanina wodoru z tlenem, wodór uwalnia się w czasie ładowania akumulatora)

Nie wylewać elektrolitu – jest żrący

Przy profesjonalnej obsłudze akumulatorów należy używać rękawic kwasoodpornych i okularów ochronnych.