Czego nie robić z akumulatorem?

Nie wolno zbliżać się z ogniem (może wybuchnąć wydzielający się z akumulatora wodór)

Nie wolno przewracać i rozbijać (elektrolit jest żrący)

Nie wolno łączyć biegunów kawałkiem metalu (wykrzywiają się płyty i przerywają izolację)

Nie należy pozostawiać bez eksploatacji na okres pow. 2 miesięcy bez doładowania (zasiarczy się)

Nie wolno nie przymocowywać do nadwozia (dodatkowe wstrząsy powodują obsypywanie się płyt)

Nie wolno przeładowywać, ładować za dużym prądem lub napięciem

Nie wolno zakładać klemy na akumulator wbijając jej (uderzając od góry) – należy rozkręcić śrubę, „oko” rozgiąć śrubokrętem, delikatnie założyć na bolec (oczyszczony i posmarowany wazeliną techniczną) i skręcić śrubę